Zomerkunst 11 juli t/m 16 juli

Deze expositie toont de “Waanzin” in de kunst, vanuit diverse disciplines. Zoals door middel van etsen, fotografie en assemblage-art. Bezetenheid, wanen & stoornissen of krankzinnigheid zijn voor veel mensen griezelige aandoeningen, maar daardoor ook fascinerend. Daarom is waanzin altijd een aantrekkelijk gegeven geweest in toneel, opera, literatuur en beeldende kunst. Het gaat vaak over verlangens, angsten en de dunne scheidslijn tussen verleiden en afstoten, harmonie en conflict, tederheid en gevecht. Het thema werd destijds gekozen als aansluiting bij “Waanzin in de letteren”, het boekenweekthema in 2015. Een voortzetting vond plaats in 2016 en nu nogmaals in 2023.

Waanzin in de kunst? of… Kunst in de waanzin? 

Heeft het één met het ander te maken? Niet noodzakelijk. Maar er zijn voorbeelden genoeg zoals Edward MunchArnulf Rainer,Virginia WoolfTsjaikovski, om maar een paar bekende namen te noemen. Kunstenaars hebben een verlangen om iets te maken, iets tot stand te brengen. Wat krijg je er voor terug? Het gevoel iets tastbaars gemaakt te hebben. “Het zichtbaar maken van de onzichtbare werkelijkheid is een niet te onderschatten klus. Het gevaar is dat de kunstenaar de realiteit van alle dag kwijt raakt. En in het streven om de zuivere waarheid te vinden bevindt de kunstenaar zich op pad dat niet zonder risico is. Niet zelden heeft het hem of haar tot waanzin gebracht”.

INSOMNIA

Denkend aan de dood kan ik niet slapen,
En niet slapend denk ik aan de dood,
En het leven vliedt gelijk het vlood,
En elk zijn is tot niet zijn geschapen.

Hoe onmachtig klinkt het schriel ’te wapen’,
Waar de levenswil ten strijd mee noodt,
Naast der doodsklaroenen schrille stoot,
Die de grijsaards oproept met de knapen.

Evenals een vrouw, die eens zich gaf,
Baren moet, of ze al dan niet wil baren,
Want het kind is groeiende in haar schoot,

Is elk wezen zwanger van de dood,
En het voorbestemde doel van ’t paren
Is niet minder dan de wieg het graf.

————————————————

uit Verzamelde Gedichten van J.C. Bloem (1887-1966)

De andere etsen zijn te zien op de expositie in het Reghthuijs in Nieuwkoop. Het is ook mogelijk om een boekje te bestellen waarin de etsen en hun uitleg beschreven staan.

Die kun je vinden bij deze link: https://nl.blurb.com/b/11492875