Fotografisch, treinen, stoom en oude glorie…

Deze serie is ontstaan tijdens een bezoek aan de Veluwse Stoomtram Maatschappij in Beekbergen. Die bestaat dit jaar (2015) 40 jaar. Uiteraard zijn de treinen veel ouder. Ik heb geprobeerd het rauwe staal en gietijzer d.m.v. de chemie-randen van de polaroidfilm een nostalgisch sfeertje mee te geven. Uiteraard hoort deze serie zwart-wit te zijn zodat er samenhang is met de periode waarin deze ‘Locs’ tot leven kwamen.


Citaat uit Wikipedia:

Hoewel er diverse typen stoomlocomotieven zijn ontwikkeld, is de werking steeds gelijk. Uitzonderingen zijn hybride stoom/diesellocomotieven en locomotieven met aandrijving door een snellopende stoommotor. Verder zijn er locomotieven die aangedreven worden door een stoomturbine.

De eerste stoomlocomotief ter wereld werd in 1804 door Richard Trevithick in Engeland gebouwd. Deze machine was vanwege sommige kinderziekten, maar vooral doordat de machine te zwaar was voor de paardentramsporen, niet praktisch toepasbaar. De eerste echt praktisch toepasbare stoomlocomotief werd The Rocket, gebouwd door spoorwegpionier George Stephenson en zijn zoon Robert Stephenson. Deze locomotief was een van de deelnemers aan de Rainhill Trials van 1829, een wedstrijd uitgeschreven door de directie van de (destijds in aanleg zijnde) Liverpool and Manchester Railway. De Rocket was, van de vijf deelnemende locomotieven, de duidelijke winnaar. Opmerkelijk is de mate waarin deze locomotief reeds de “klassieke vorm” van een stoomlocomotief heeft.

Tegelijkertijd is opmerkelijk welke technische ontwikkeling de stoomlocomotief in de daarop volgende 100 jaar heeft doorgemaakt ten aanzien van snelheid, trekkracht en bedrijfszekerheid.

Fotografie