Etsen (Etching) voor de expositie ‘Bloemkunst’ geïnspireerd op het werk van J.C. Bloem

Ets / droge naald ‘moeder’ n.a.v. het dicht: ‘Wachten op de dood’

In het jaar 2016 begonnen de projecten van ‘Dichter bij Bloem’ te lopen. Tevoren werd ook aan beeldend kunstenaars gevraagd werk te maken wat geïnspireerd zou zijn op de gedichten van J.C. Bloem. Door het vaak deprimerende karakter van de gedichten hadden weinig kunstenaars daar trek in. Zelf heb ik ook werk ingestuurd, t.w. een ets/droge naald met de afbeelding van mijn moeder zoals ik haar doorgaans zag in de laatste jaren van haar leven en vooral toen mijn vader, haar maatje voor het leven, 10 jaar eerder het aardse voor het eeuwige inwisselde. Ik kreeg van het gevoel van een gemoedstoestand van ‘weinig doel meer in m’n leven’ tot ‘Denkend aan de dood kan ik niet slapen, en niet slapend denk ik aan de dood…‘ (het gedicht van J.C. Bloem)

De expositie is in de galerie van het Castellum Theater van 21 januari t/ m 10 maart 2017
Te zien zijn de twee ingezonden etsen ‘jonge vrouw’ en ‘mijn moeder’

Maar wellicht is meer het onderstaande gedicht van toepassing.

Gedicht ‘Walcheren’ van J.C. Bloem

Land, waarop eeuwig komt gevochten
De zee, met luid geruisch,
Ik zocht geen vreemde op mijn tochten:
Ik kwam bij u naar huis.
Wel kort lag ‘k open voor uw zegen,
Die alom mildlijk spruit,
Zooals uw witgeblaakte wegen
Liggen der zon ten buit.

Maar uw schoon beeld heb ‘k meegenomen
Naar verre en grijze woon,
Dat, tot ik vreugdig weer zal komen,
‘k Mij zelven troostend toon.
Ik ging door vlakke, groene landen
In ’t barre middaglicht;
De werkers zwoegden in die branden
Met neergewend gezicht.
Dan kwam ‘k aan witte boerderijen
Omtuind door zwaar geblaart
Van hooge boomen, waar het glijen
Der schaduwen was ter aard.
Het erf af klonken de geluiden
Van ongezien bedrijf,
Die heel den zomermiddag duiden:
Van waakhond ’t bits gekijf,
Emmergerink, zwenglen van pomp en
Water in doffen val,
Daarna een holle stap van klompen
In echoenden stal.

Toen door het dorpje: groen-en-witte
Luiken voor huisjes klein,
Waar ‘k zag nieuwsgierig-spiênden zitten
Achter half-neer gordijn.

 

Grafiek, Tekenen